Kolumni: Edesvastuutonta Yle! Miksi vertailette kahden eri vaalin kannatusta?

Miksi Yle sekoittaa kuntavaali- ja eduskuntavaalikannatukset keskenään?